دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

۲ مطلب با موضوع «کار دانشجویی» ثبت شده است

دانلود کتاب «Leibniz» جهت ترجمه و ارائه در کلاس از ابتدای فصل دوم (صفحه 36) به بعد

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۰۷
رضا صادقی

فلسفه علم 2

سرفصلها:

نظریه‌های تأیید

رئالیسم علمی

تقلیل‌گرایی

 کار کلاسی:

1-      پاسخ کتبی به پرسش هر جلسه

2-      کنفرانس از کتاب رئالیسم علمی انتقادی در طول ترم

Niiniluoto, Ilkka, 2002, Critical Scientific Realism,  University of Helsink 

 

(متن کتاب را از این آدرس دریافت کنید. 

3-      ارائه گزارش کتبی و تحلیل از فصل‌های کتاب

 

 

 

دوستان جهت دریافت منابع فلسفه علم که با زحمت آقای دکتر صالحی تهیه شده است و از سامانه صفه قابل دریافت است، به آدرس زیر رجوع کنند. (از داخل دانشگاه اصفهان و با قطع اینترنت، سرعت دانلود بیشتر است.)

http://sofeh.ui.ac.ir/index.php?dir=%2Fspr%2FBook_Collections/History%20and%20Philosophy%20of%20Science

 

 

دانلود کتاب «فلسفه علم الکساندر برد» جهت ترجمه و ارائه در کلاس

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۰۱
رضا صادقی