دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

پرسش 1:

باسلام،استاد شما درمقاله ای فرمودید که تبیین متضمن قانون است اما ما مواردی داریم که قانون نداریم ومواردی داریم همانند قانون نیوتن که علی رغم اینکه تبیین می کند قانون کپلر را ولی علت آن نمی باشد نظر شما چیست؟
اگر بخواهید از علیت احتمالاتی سالمون انتقاد کنید در چه محورهایی است؟
رویکرد ضرورت علی چگونه با واپاشی احتمالاتی هسته اتم قابل بیان است؟
باتجدید ادب واحترام

 

با سلام

خانم بیگ زاده با تشکر از دقت شما

 لزوم کاربرد قوانین در تبیینهای علمی سخن بنده نیست و همپل و اوپنهام بر
آن تأکید داشتند و تاکنون نیز مخالفی نداشته است
همان گونه که شما نیز اشاره کرده اید بحث بیشتر در خصوص نسبت تبیین با
مفاهیمی مانند علیت، ضرورت و احتمالات است.

اینکه قانون نیوتن  تبیینگر قانون کپلر است منظور این است که نیوتن

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۵۰
رضا صادقی