دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

دانلود کتاب «Leibniz» جهت ترجمه و ارائه در کلاس از ابتدای فصل دوم (صفحه 36) به بعد

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۰۷
رضا صادقی

فلسفه علم 2

سرفصلها:

نظریه‌های تأیید

رئالیسم علمی

تقلیل‌گرایی

 کار کلاسی:

1-      پاسخ کتبی به پرسش هر جلسه

2-      کنفرانس از کتاب رئالیسم علمی انتقادی در طول ترم

Niiniluoto, Ilkka, 2002, Critical Scientific Realism,  University of Helsink 

 

(متن کتاب را از این آدرس دریافت کنید. 

3-      ارائه گزارش کتبی و تحلیل از فصل‌های کتاب

 

 

 

دوستان جهت دریافت منابع فلسفه علم که با زحمت آقای دکتر صالحی تهیه شده است و از سامانه صفه قابل دریافت است، به آدرس زیر رجوع کنند. (از داخل دانشگاه اصفهان و با قطع اینترنت، سرعت دانلود بیشتر است.)

http://sofeh.ui.ac.ir/index.php?dir=%2Fspr%2FBook_Collections/History%20and%20Philosophy%20of%20Science

 

 

دانلود کتاب «فلسفه علم الکساندر برد» جهت ترجمه و ارائه در کلاس

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۰۱
رضا صادقی

 

نسبت اندیشة کوهن با شرک مسیحی

لین وایت : «ما، امروز، مانند گذشته، همچنان، به صورت بسیار گسترده‌ای، در متن اصول موضوعة مسیحی زندگی می‌کنیم.»[1]

 

جامعه‌شناسان شناخت تأکید دارند که برای درک هر اندیشه‌ای نخست باید به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و دینی آن توجه داشت. اندیشه‌های نظری در خلأ پدید نمی‌آیند و تحت تأثیر مناسبات اجتماعی قرار دارند. این مطلب در مورد فلسفة علم تامس کوهن نیز صدق می‌کند. به عنوان نمونه اغلب گفته شده دفاع او از نقش قرون وسطی در تحقق انقلاب علمی[2]، دفاع از پارادایم‌های منسوخ و به طور خاص برابر کردن ارزش نظام زمین مرکزی با نظام خورشید مرکزی او را به وکیل مدافع کلیسا تبدیل می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد جانبداری از کلیسا صرفا در دفاع از زمین‌مرکزی یا پذیرش نقش قرون وسطی در تحقق انقلاب علمی خلاصه نمی‌شود.[3] ریشه‌های قرون‌ وسطایی دیدگاه کوهن بسیار عمیق‌تر است.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۱۴
رضا صادقی

کوهن و مقایسة کار علمی با بازی جورچین

تامس کوهن در کتاب ساختار انقلابهای علمی کار علمی را به حل معما تشبیه می‌کند. او مدعی است کمتر پژوهشی است که به نیازهای حیاتی انسان مربوط باشد و در نهایت پژوهش‌های دانشمندان را به بازی جورچین تشبیه می‌کند.[1] بازی جورچین صرفا کودکان را در یک دور باطل سرگرم می‌کند و آنها باید مطابق با قواعد بازی به جوابی که از قبل مشخص شده است، برسند. از نظر من این نگاه کوهن به دانش و دانشمند منصفانه نیست و او به دانش و دانشگاه نگاهی تحقیر‌آمیز دارد. با این حال زمینه‌هایی وجود دارد که طرح نگاه کوهن و پذیرش آن را ممکن کرده است و این تلقی را ایجاد کرده است که دست کم بخشی از پژوهشهای علمی، سرگرمی نخبگان جامعه است.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۴۲
رضا صادقی